Techniki zabezpieczenia ładunku pasami w ciężarówkach

Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod na zabezpieczenie ładunku w ciężarowych naczepach lub przyczepach są pasy mocujące. Stosuje się je zwłaszcza wtedy, gdy nie ma możliwości ścisłego rozmieszenia towaru metodą, w której towar jest ładowany bez wykorzystania przestrzeni wolnej pomiędzy poszczególnymi jego partiami, czyli na zasadzie upakowania pojazdu.

Techniki zabezpieczenia ładunku pasami w ciężarówkach

Dzięki pasom mocującym można z jednej strony nadać odpowiedni kształt przewożonym materiałom, a z drugiej solidnie je unieruchomić i przytwierdzić do podłoża, tak aby nie przemieszczały się podczas przewożenia. Istnieją różne techniki mocowania ładunku. Jedną z popularniejszych jest mocowanie opasaniem, czyli tak zwana metoda siłowa. W tym przypadku punkty mocowania pasów muszą znajdować się po obu przeciwległych stronach ładunku w podłodze. Zastosowanie pasy zwiększają siłę docisku ładunku do powierzchni, tak aby zwiększyć siłę tarcia.

Inną popularną metodą jest metoda kształtowa. W tym przypadku punkty mocowania znajdują się zarówno na ładunku, jak i na podłożu. Zazwyczaj są to cztery środki mocujące, dzięki czemu osiąga się lepsze zabezpieczenie towaru, bez względu na to, czy jest to towar lekki, czy ciężki. Metodę ta można oczywiście połączyć z wcześniej opisaną techniką w ramach techniki mieszanej. Jest to zdaje się najpopularniejsza metoda stosowania do zabezpieczenia towaru za pomocą pasów.

Pozostałe techniki, które można zastosować, to między innymi mocowanie przez owinięcie towaru, mocowanie przez nałożenie czołowe, kiedy pasy nałożone są na czoło ładunku, czy mocowanie metodą osadzania, która polega na unieruchomieniu ładunku poprzez oparcie go o konkretne elementy mocujące, takie jak na przykład ściany czołowe, burty, czy specjalne rynny. Tą ostatnią metodę wykorzystuje się najczęściej w przypadku towaru przewożonego w specjalnie dopasowanych do tego celu pojazdach ciężarowych.

Wybór optymalnej techniki zabezpieczenia pasami, zagwarantuje pełne bezpieczeństwo dla przewożonego ładunku, nawet w trudnych warunkach.