Różnice między przyczepą a naczepą w ciężarówkach

Stałym elementem tirów i pojazdów ciężarowych okazują się być naczepy bądź przyczepy. Należy bowiem wyraźnie rozgraniczać te dwie składowe samochodów, ponieważ naczepa nie jest tym samym co przyczepa. Na czym polegają różnice?

Wspomniane rozróżnienie wprowadzają przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego, według których przyczepa jest pojazdem niewyposażonym w silnik, tylko ciągniętym przez inny pojazd taki jak samochód ciężarowy, osobowy czy ciągnik. W przyczepie można przewozić rozmaite ładunki, które powinny być odpowiednio zabezpieczone. Jednak podstawowa różnica jaka odróżnia przyczepę od naczepy to sposób połączenia z pojazdem ciągnącym. Przyczepa posiada wszystkie niezbędne koła do przemieszczania się, dzięki czemu może być połączona z ciągnikiem za pomocą dyszla, a właściwie wspólnego otworu między przyczepą, a ciągnikiem.

Naczepa różni się od przyczepy sposobem łączenia, między innymi dlatego, że spoczywa na pojeździe silnikowym, jako że podobnie jak ta druga, sama nie jest wyposażona w silnik. To siodło, a więc obszar wchodzący pod naczepę, jest tą podstawą, na której się ona opiera, przejmując w ten sposób część ciężaru całego pojazdu. W przypadku naczepy ciągnikiem siodłowym mogą być także w pewnych sytuacjach – zwłaszcza jeśli chodzi o naczepy lekkie i zwrotne – pick-upy. O ile montaż przyczepy nie powinien sprawiać trudności i być skomplikowany, o tyle zainstalowanie naczepy wymaga większej praktyki. W tym przypadku należy podjechać pod naczepę, uprzednio obniżając zawieszenie w ciągniku. Ważne jest również, aby dobrze podpiąć wszystkie przewody elektryczne, a także układ pneumatyczny i hamulcowy. Na koniec trzeba pamiętać o schowaniu nóżek naczepy i jej właściwym dokręceniu, gdyż jej niedokręcenie może powodować niestabilną jazdę, a także zagrażać bezpieczeństwu na drodze, nie mówiąc o przewożonym załadunku.

Naczepa i przyczepa mają inny numer rejestracyjny niż ciągnik, ale przy zgłaszaniu ewentualnych szkód samochodowych, jeśli pojazd był w ruchu kluczowe jest posiadanie numeru rejestracyjnego ciągnika.