Rodzaje przyczep

Przyczepa jest bardzo często nieodłączną częścią pojazdu ciężarowego. Można przewozić w niej ładunek różnego rodzaju i adekwatnie do tego można wyróżnić różne rodzaje przyczep.

Rodzaje przyczep

Oczywiście to, jaką zastosujemy przyczepę, zależy od rodzaju przewożonego towaru, jego masy i wielkości. Poszczególne pojazdy tego typu mają bowiem ograniczony ciężar i konkretną pojemność. Możemy wyróżnić między innymi przyczepy uniwersalne, w których przewozi się towar różnego rodzaju nie wymagający specjalnych warunków, takich jak chociażby odpowiednia temperatura podczas transportowania. Takie przyczepy są najczęściej wykorzystywane i najtańsze. Odmienny od nich charakter mają przyczepy specjalistyczne. Są to pojazdy, które przeznaczone są do przewozu konkretnego załadunku. Mają zazwyczaj bardziej skomplikowaną budowę, dostosowaną do przewożonego materiału. Może być to na przykład przyczepa typu dłużyca do przewozu długich ładunków, o wydłużonym kształcie, może być to przyczepa do transportu pojazdów specjalnych – na przykład wózków widłowych albo chociażby przyczepa pod agregat.

Istnieją ładunki, które wymagają specjalnego kształtu i dodatkowych funkcji w przyczepie, aby można je było bez problemu załadować. Może to dotyczyć na przykład przewożenia zwierząt albo konkretnych maszyn ciężkich, czy materiałów, które wymagają szybkiego rozładowania. Istnieją na przykład przyczepy wywrotki, które pozwalają szybciej wyładować piasek, bądź inny materiał.

Popularnym rodzajem przyczep są również takie, które spełniają inne funkcje niż tylko transport, czy rozładunek towaru. Są to na przykład przyczepy reklamowe, albo gastronomiczne. Te pierwsze spełniają funkcję mobilnej reklamy, drugie zaś mogą spełniać rolę lokalu gastronomicznego, w którym serwowane są różne usługi i produkty.

Rodzajów przyczep może być oczywiście znacznie więcej. Można je rozróżniać zarówno pod kątem przewożonego załadunku, pełnionych funkcji, jak również materiału, z którego są wykonane (na przykład przyczepy aluminiowe), czy rodzaju pojazdu, do którego są mocowane (na przykład omawiane przyczepy ciężarowe). Przy wyborze najlepszego modelu warto brać pod uwagę wszystkie te elementy.