Podstawy zabezpieczenia ładunku w ciężarówkach

W naczepach i przyczepach ciężarowych przewozi się najczęściej różnego rodzaju załadunki, które w mniejszym lub większym stopniu wymagają zastosowania konkretnych warunków. Adekwatnie do przewożonego towaru należy wybierać rodzaj pojazdu, a także konkretne zabezpieczenia.

To naczepa lub przyczepa powinna być dopasowana pod kątem przewożonych materiałów a ni na odwrót. W pierwszej kolejności warto brać pod uwagę ciężar załadunku, gdyż ma on bezpośrednie przełożenie na to, jakie wymiary ma mieć przyczepa, a także jakie należy wybrać opony, które przyjmują na siebie cały ciężar. Należy pamiętać, że w przypadku samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton, rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%.

Kolejną kwestią jest oczywiście wybór odpowiedniego rodzaju przyczepy lub naczepy adekwatnie do przewożonego towaru. Obecnie produkowane są różne ich rodzaje, w zależności od tego, jaki jest towar przewożony, jaki ma ciężar, czy strukturę. Wachlarz możliwości jest duży – począwszy od standardowych przyczep, po te specjalistyczne przeznaczone do przewożenia tylko wybranych materiałów.

Kwestią kluczową jest także właściwe zabezpieczenie ładunku. W tym przypadku należy uwzględnić zarówno odpowiednie jego opakowanie, jak i rozmieszczenie i przytwierdzenie o podłoża, aby nie ulegał przesuwaniu i uszkodzeniom podczas transportowania. Jest to bardzo ważne, ponieważ podczas standardowej jazdy na ładunek działają ogromne siły, zarówno podczas hamowania, przyśpieszania, wymijania czy pokonywania trudnej nawierzchni. Aby dobrać najlepszą metodę zabezpieczenia, trzeba znać między innymi współczynnik tarcia, który uwzględnia tarcie zachodzące między podłogą pojazdu a ładunkiem. Służy on do wyliczenia podatności ładunku na ślizganie i tym samym do wybrania jak najlepszej metody jego zabezpieczenia.

Należy przy tym pamiętać, że za rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku odpowiada załadowca, który zna towar i może w związku z tym wybrać najlepszą formę jego zabezpieczenia. Międzynarodowe standardy dotyczące prawidłowego zabezpieczenia ładunku definiują Normy EN obowiązujące na terenie UE.