Wyposażenie

Przyczepa jest bardzo często nieodłączną częścią pojazdu ciężarowego. Można przewozić w niej ładunek różnego rodzaju i adekwatnie do tego można wyróżnić różne rodzaje przyczep.

Rodzaje przyczep

Oczywiście to, jaką zastosujemy przyczepę, zależy od rodzaju przewożonego towaru, jego masy i wielkości. Poszczególne pojazdy tego typu mają bowiem ograniczony ciężar i konkretną pojemność. Możemy wyróżnić między innymi przyczepy uniwersalne, w których przewozi się towar różnego rodzaju nie wymagający specjalnych warunków, takich jak chociażby odpowiednia temperatura podczas transportowania. Takie przyczepy są najczęściej wykorzystywane i najtańsze. Odmienny od nich charakter mają przyczepy specjalistyczne. Są to pojazdy, które przeznaczone są do przewozu konkretnego załadunku. Mają zazwyczaj bardziej skomplikowaną budowę, dostosowaną do przewożonego materiału. Może być to na przykład przyczepa typu dłużyca do przewozu długich ładunków, o wydłużonym kształcie, może być to przyczepa do transportu pojazdów specjalnych – na przykład wózków widłowych albo chociażby przyczepa pod agregat.

Istnieją ładunki, które wymagają specjalnego kształtu i dodatkowych funkcji w przyczepie, aby można je było bez problemu załadować. Może to dotyczyć na przykład przewożenia zwierząt albo konkretnych maszyn ciężkich, czy materiałów, które wymagają szybkiego rozładowania. Istnieją na przykład przyczepy wywrotki, które pozwalają szybciej wyładować piasek, bądź inny materiał.

Popularnym rodzajem przyczep są również takie, które spełniają inne funkcje niż tylko transport, czy rozładunek towaru. Są to na przykład przyczepy reklamowe, albo gastronomiczne. Te pierwsze spełniają funkcję mobilnej reklamy, drugie zaś mogą spełniać rolę lokalu gastronomicznego, w którym serwowane są różne usługi i produkty.

Rodzajów przyczep może być oczywiście znacznie więcej. Można je rozróżniać zarówno pod kątem przewożonego załadunku, pełnionych funkcji, jak również materiału, z którego są wykonane (na przykład przyczepy aluminiowe), czy rodzaju pojazdu, do którego są mocowane (na przykład omawiane przyczepy ciężarowe). Przy wyborze najlepszego modelu warto brać pod uwagę wszystkie te elementy.

Wśród różnych rodzajów przyczep można wyróżnić przyczepy tego rodzaju jak gastronomiczne i reklamowe. Są to charakterystyczne przyczepy, które spełniają inne funkcje niż standardowe modele ciężarowe, czyli takie jak transport i rozładunek towaru.

Przyczepy gastronomiczne to pojazdy, które spełniają funkcję mobilnego lokalu gastronomicznego. Jest to korzystne rozwiązania dla tych działalności, które skupiają się na czasowej zmianie lokalizacji, w jakiej oferowane są usługi, czy produkty z tej branży. Z drugiej strony przyczepa taka może być oczywiście również na stałe umiejscowiona w danej lokalizacji. Jest ona wówczas odpowiednio zabezpieczana, aby nie ulegała samoistnemu przemieszczaniu się. Przyczepa tego rodzaju jest doskonałą alternatywą względem innych obiektów mogących służyć za lokal, właśnie dlatego, że można ją swobodnie przemieszczać.

Produkowane są różne rodzaje przyczep gastronomicznych. Mogą być to standardowe, lekkie i małe przyczepki lub bardziej rozbudowane i wyposażone przyczepy ciężkie. Producenci oferują przyczepy typu piekarnia, naleśnikarnia, czy witryny chłodnicze, które służą do magazynowania produktów, takich jak na przykład mięso, wędliny, czy lody. Przyczepy te mogą być dostarczane w wersji standardowej, czyli bez wyposażenia lub z podstawową bądź rozbudowaną zabudową meblową, na którą składają się szafki, lady i blaty. Dodatkowo mogą być one wyposażone w sprzęt gastronomiczny, jak lodówka, frytkownice, czy opiekacze, a także w niezbędną instalację wodno-kanalizacyjną.

Kolejnym rodzajem nietypowych przyczep są modele służące za mobilną reklamę. Mogą być to na przykład przyczepy do ekspozycji targowych eventów lub do prezentowania reklamy produktów i usług konkretnej firmy. Plusem tego typu rozwiązania jest oczywiście to, że jest to reklama mobilna, a więc możemy co jakiś czas zmieniać lokalizację przyczepy i tym samym trafiać do różnych odbiorców. Cena takiej przyczepy to koszt rzędu kilku tysięcy, niemniej rozwiązanie to jest bardzo praktyczne i skuteczne.

Na transport ciężarowy składają się przede wszystkim tiry i ciężarówki, które przewożą różnego rodzaju ładunki. Dzieje się to z wykorzystaniem przyczep i naczep, w których można odpowiednio zabezpieczyć przewożony towar. Obecnie na rynku oferuje się różnego rodzaju naczepy, które warto dopasować do ciągnika siodłowego tak, aby zagwarantować optymalne warunki dla przewożonego towaru.

Jak wiadomo naczepa jest pojazdem, ale nie wyposażonym we własny silnik, tylko ciągniętym przez inny pojazd. Producenci produkują różne rodzaje naczep przede wszystkim zależnie od funkcji, jakie mają spełniać i przewożonego ładunku. Podstawową funkcją jest oczywiście przewożenie załadunku, a ten może być naprawdę różny. Standardowym rodzajem naczepy jest ta uniwersalna, czyli skrzyniowo-plandekowa. Jest ona przeznaczona do transportowania towarów odpornych na różnicę temperatur. Przeciwieństwem takich naczep są te, które służą do przewożenia ładunku, jaki musi być utrzymywany w stałej temperaturze – czyli tak zwane izotermy oraz takiego, który wymaga przede wszystkim niskiej temperatury, a tą rolę spełniają naczepy-chłodnie. W takich pojazdach transportowane są na przykład owoce, czy konkretne produkty spożywcze.

Rzeczy w sypkiej postaci, jak na przykład piasek, czy węgiel, przewozi się na specjalnych naczepach typu wywrotki, które umożliwiają jednocześnie łatwe ich wyładowanie w terenie. Produkty również sypkie, ale raczej przeznaczone do spożycia, takie jak chociażby mąka czy cukier, są z kolei przewożone w cylindrycznych silosach. Podobną budowę mają naczepy-cysterny, które służą przede wszystkim do transportowania różnego rodzaju cieczy. Produkowane są również naczepy, które służą do przewożenia tylko konkretnych materiałów, jak na przykład szkła czy betonu. W sprzedaży oferowane są także pojazdy, które służą do przewozu ciężkich pojazdów czy kontenerów, umożliwiające zarówno odpowiedni ich załadunek, jak i rozładunek. Jak więc widać rodzajów naczep jest sporo i zakup najlepszego pojazdu warto zacząć od przeanalizowania tego, co głównie będziemy w nim transportować.

.

Stałym elementem tirów i pojazdów ciężarowych okazują się być naczepy bądź przyczepy. Należy bowiem wyraźnie rozgraniczać te dwie składowe samochodów, ponieważ naczepa nie jest tym samym co przyczepa. Na czym polegają różnice?

Wspomniane rozróżnienie wprowadzają przepisy Kodeksu Ruchu Drogowego, według których przyczepa jest pojazdem niewyposażonym w silnik, tylko ciągniętym przez inny pojazd taki jak samochód ciężarowy, osobowy czy ciągnik. W przyczepie można przewozić rozmaite ładunki, które powinny być odpowiednio zabezpieczone. Jednak podstawowa różnica jaka odróżnia przyczepę od naczepy to sposób połączenia z pojazdem ciągnącym. Przyczepa posiada wszystkie niezbędne koła do przemieszczania się, dzięki czemu może być połączona z ciągnikiem za pomocą dyszla, a właściwie wspólnego otworu między przyczepą, a ciągnikiem.

Naczepa różni się od przyczepy sposobem łączenia, między innymi dlatego, że spoczywa na pojeździe silnikowym, jako że podobnie jak ta druga, sama nie jest wyposażona w silnik. To siodło, a więc obszar wchodzący pod naczepę, jest tą podstawą, na której się ona opiera, przejmując w ten sposób część ciężaru całego pojazdu. W przypadku naczepy ciągnikiem siodłowym mogą być także w pewnych sytuacjach – zwłaszcza jeśli chodzi o naczepy lekkie i zwrotne – pick-upy. O ile montaż przyczepy nie powinien sprawiać trudności i być skomplikowany, o tyle zainstalowanie naczepy wymaga większej praktyki. W tym przypadku należy podjechać pod naczepę, uprzednio obniżając zawieszenie w ciągniku. Ważne jest również, aby dobrze podpiąć wszystkie przewody elektryczne, a także układ pneumatyczny i hamulcowy. Na koniec trzeba pamiętać o schowaniu nóżek naczepy i jej właściwym dokręceniu, gdyż jej niedokręcenie może powodować niestabilną jazdę, a także zagrażać bezpieczeństwu na drodze, nie mówiąc o przewożonym załadunku.

Naczepa i przyczepa mają inny numer rejestracyjny niż ciągnik, ale przy zgłaszaniu ewentualnych szkód samochodowych, jeśli pojazd był w ruchu kluczowe jest posiadanie numeru rejestracyjnego ciągnika.