Przyczepa jest bardzo często nieodłączną częścią pojazdu ciężarowego. Można przewozić w niej ładunek różnego rodzaju i adekwatnie do tego można wyróżnić różne rodzaje przyczep.

Rodzaje przyczep

Oczywiście to, jaką zastosujemy przyczepę, zależy od rodzaju przewożonego towaru, jego masy i wielkości. Poszczególne pojazdy tego typu mają bowiem ograniczony ciężar i konkretną pojemność. Możemy wyróżnić między innymi przyczepy uniwersalne, w których przewozi się towar różnego rodzaju nie wymagający specjalnych warunków, takich jak chociażby odpowiednia temperatura podczas transportowania. Takie przyczepy są najczęściej wykorzystywane i najtańsze. Odmienny od nich charakter mają przyczepy specjalistyczne. Są to pojazdy, które przeznaczone są do przewozu konkretnego załadunku. Mają zazwyczaj bardziej skomplikowaną budowę, dostosowaną do przewożonego materiału. Może być to na przykład przyczepa typu dłużyca do przewozu długich ładunków, o wydłużonym kształcie, może być to przyczepa do transportu pojazdów specjalnych – na przykład wózków widłowych albo chociażby przyczepa pod agregat.

Istnieją ładunki, które wymagają specjalnego kształtu i dodatkowych funkcji w przyczepie, aby można je było bez problemu załadować. Może to dotyczyć na przykład przewożenia zwierząt albo konkretnych maszyn ciężkich, czy materiałów, które wymagają szybkiego rozładowania. Istnieją na przykład przyczepy wywrotki, które pozwalają szybciej wyładować piasek, bądź inny materiał.

Popularnym rodzajem przyczep są również takie, które spełniają inne funkcje niż tylko transport, czy rozładunek towaru. Są to na przykład przyczepy reklamowe, albo gastronomiczne. Te pierwsze spełniają funkcję mobilnej reklamy, drugie zaś mogą spełniać rolę lokalu gastronomicznego, w którym serwowane są różne usługi i produkty.

Rodzajów przyczep może być oczywiście znacznie więcej. Można je rozróżniać zarówno pod kątem przewożonego załadunku, pełnionych funkcji, jak również materiału, z którego są wykonane (na przykład przyczepy aluminiowe), czy rodzaju pojazdu, do którego są mocowane (na przykład omawiane przyczepy ciężarowe). Przy wyborze najlepszego modelu warto brać pod uwagę wszystkie te elementy.

W naczepach i przyczepach ciężarowych przewozi się najczęściej różnego rodzaju załadunki, które w mniejszym lub większym stopniu wymagają zastosowania konkretnych warunków. Adekwatnie do przewożonego towaru należy wybierać rodzaj pojazdu, a także konkretne zabezpieczenia.

To naczepa lub przyczepa powinna być dopasowana pod kątem przewożonych materiałów a ni na odwrót. W pierwszej kolejności warto brać pod uwagę ciężar załadunku, gdyż ma on bezpośrednie przełożenie na to, jakie wymiary ma mieć przyczepa, a także jakie należy wybrać opony, które przyjmują na siebie cały ciężar. Należy pamiętać, że w przypadku samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 ton, rzeczywista masa całkowita przyczepy ciągniętej nie może przekraczać rzeczywistej masy całkowitej tego samochodu powiększonej o 40%.

Kolejną kwestią jest oczywiście wybór odpowiedniego rodzaju przyczepy lub naczepy adekwatnie do przewożonego towaru. Obecnie produkowane są różne ich rodzaje, w zależności od tego, jaki jest towar przewożony, jaki ma ciężar, czy strukturę. Wachlarz możliwości jest duży – począwszy od standardowych przyczep, po te specjalistyczne przeznaczone do przewożenia tylko wybranych materiałów.

Kwestią kluczową jest także właściwe zabezpieczenie ładunku. W tym przypadku należy uwzględnić zarówno odpowiednie jego opakowanie, jak i rozmieszczenie i przytwierdzenie o podłoża, aby nie ulegał przesuwaniu i uszkodzeniom podczas transportowania. Jest to bardzo ważne, ponieważ podczas standardowej jazdy na ładunek działają ogromne siły, zarówno podczas hamowania, przyśpieszania, wymijania czy pokonywania trudnej nawierzchni. Aby dobrać najlepszą metodę zabezpieczenia, trzeba znać między innymi współczynnik tarcia, który uwzględnia tarcie zachodzące między podłogą pojazdu a ładunkiem. Służy on do wyliczenia podatności ładunku na ślizganie i tym samym do wybrania jak najlepszej metody jego zabezpieczenia.

Należy przy tym pamiętać, że za rozmieszczenie i zabezpieczenie ładunku odpowiada załadowca, który zna towar i może w związku z tym wybrać najlepszą formę jego zabezpieczenia. Międzynarodowe standardy dotyczące prawidłowego zabezpieczenia ładunku definiują Normy EN obowiązujące na terenie UE.