Jedną z najczęściej wykorzystywanych metod na zabezpieczenie ładunku w ciężarowych naczepach lub przyczepach są pasy mocujące. Stosuje się je zwłaszcza wtedy, gdy nie ma możliwości ścisłego rozmieszenia towaru metodą, w której towar jest ładowany bez wykorzystania przestrzeni wolnej pomiędzy poszczególnymi jego partiami, czyli na zasadzie upakowania pojazdu.

Techniki zabezpieczenia ładunku pasami w ciężarówkach

Dzięki pasom mocującym można z jednej strony nadać odpowiedni kształt przewożonym materiałom, a z drugiej solidnie je unieruchomić i przytwierdzić do podłoża, tak aby nie przemieszczały się podczas przewożenia. Istnieją różne techniki mocowania ładunku. Jedną z popularniejszych jest mocowanie opasaniem, czyli tak zwana metoda siłowa. W tym przypadku punkty mocowania pasów muszą znajdować się po obu przeciwległych stronach ładunku w podłodze. Zastosowanie pasy zwiększają siłę docisku ładunku do powierzchni, tak aby zwiększyć siłę tarcia.

Inną popularną metodą jest metoda kształtowa. W tym przypadku punkty mocowania znajdują się zarówno na ładunku, jak i na podłożu. Zazwyczaj są to cztery środki mocujące, dzięki czemu osiąga się lepsze zabezpieczenie towaru, bez względu na to, czy jest to towar lekki, czy ciężki. Metodę ta można oczywiście połączyć z wcześniej opisaną techniką w ramach techniki mieszanej. Jest to zdaje się najpopularniejsza metoda stosowania do zabezpieczenia towaru za pomocą pasów.

Pozostałe techniki, które można zastosować, to między innymi mocowanie przez owinięcie towaru, mocowanie przez nałożenie czołowe, kiedy pasy nałożone są na czoło ładunku, czy mocowanie metodą osadzania, która polega na unieruchomieniu ładunku poprzez oparcie go o konkretne elementy mocujące, takie jak na przykład ściany czołowe, burty, czy specjalne rynny. Tą ostatnią metodę wykorzystuje się najczęściej w przypadku towaru przewożonego w specjalnie dopasowanych do tego celu pojazdach ciężarowych.

Wybór optymalnej techniki zabezpieczenia pasami, zagwarantuje pełne bezpieczeństwo dla przewożonego ładunku, nawet w trudnych warunkach.

Wśród różnych rodzajów przyczep można wyróżnić przyczepy tego rodzaju jak gastronomiczne i reklamowe. Są to charakterystyczne przyczepy, które spełniają inne funkcje niż standardowe modele ciężarowe, czyli takie jak transport i rozładunek towaru.

Przyczepy gastronomiczne to pojazdy, które spełniają funkcję mobilnego lokalu gastronomicznego. Jest to korzystne rozwiązania dla tych działalności, które skupiają się na czasowej zmianie lokalizacji, w jakiej oferowane są usługi, czy produkty z tej branży. Z drugiej strony przyczepa taka może być oczywiście również na stałe umiejscowiona w danej lokalizacji. Jest ona wówczas odpowiednio zabezpieczana, aby nie ulegała samoistnemu przemieszczaniu się. Przyczepa tego rodzaju jest doskonałą alternatywą względem innych obiektów mogących służyć za lokal, właśnie dlatego, że można ją swobodnie przemieszczać.

Produkowane są różne rodzaje przyczep gastronomicznych. Mogą być to standardowe, lekkie i małe przyczepki lub bardziej rozbudowane i wyposażone przyczepy ciężkie. Producenci oferują przyczepy typu piekarnia, naleśnikarnia, czy witryny chłodnicze, które służą do magazynowania produktów, takich jak na przykład mięso, wędliny, czy lody. Przyczepy te mogą być dostarczane w wersji standardowej, czyli bez wyposażenia lub z podstawową bądź rozbudowaną zabudową meblową, na którą składają się szafki, lady i blaty. Dodatkowo mogą być one wyposażone w sprzęt gastronomiczny, jak lodówka, frytkownice, czy opiekacze, a także w niezbędną instalację wodno-kanalizacyjną.

Kolejnym rodzajem nietypowych przyczep są modele służące za mobilną reklamę. Mogą być to na przykład przyczepy do ekspozycji targowych eventów lub do prezentowania reklamy produktów i usług konkretnej firmy. Plusem tego typu rozwiązania jest oczywiście to, że jest to reklama mobilna, a więc możemy co jakiś czas zmieniać lokalizację przyczepy i tym samym trafiać do różnych odbiorców. Cena takiej przyczepy to koszt rzędu kilku tysięcy, niemniej rozwiązanie to jest bardzo praktyczne i skuteczne.