Bezpieczeństwo

Porady na temat wyposażenia samochodów ciężarowych poprawiających bezpieczeństwo kierowcy

Wyposażenie

Informacje dotyczące wyposażenia tirów

Wskazówki

Uporządkujemy Twoje wiadomości nt. transportu drogowego

Na naszej stronie

Pojazdy ciężarowe i tiry to samochody wykorzystywane na szeroką skalę w przemyśle, dzięki temu, że można za ich pomocą przewozić towary i produkty różnego rodzaju. W zasadzie większość oferowanego w sprzedaży asortymentu, a także maszyny i pojazdy mogą być przewożone właśnie za ich pomocą. Jest to możliwe przede wszystkim dzięki budowie takiego pojazdu, który składa się najczęściej z ciągnika i naczepy lub przyczepy. To właśnie nimi się tutaj zajmiemy.

  • Aktualne wiadomości

  • Praktyczne porady

  • Na transport ciężarowy składają się przede wszystkim tiry i ciężarówki, które przewożą różnego rodzaju ładunki. Dzieje się to z wykorzystaniem przyczep i naczep, w których można odpowiednio zabezpieczyć przewożony towar. Obecnie na rynku oferuje się różnego rodzaju naczepy, które warto dopasować do ciągnika siodłowego tak, aby zagwarantować optymalne warunki dla przewożonego towaru. Więcej w treści artykułów....
  • W naczepach i przyczepach ciężarowych przewozi się najczęściej różnego rodzaju załadunki, które w mniejszym lub większym stopniu wymagają zastosowania konkretnych warunków. Adekwatnie do przewożonego towaru należy wybierać rodzaj pojazdu, a także konkretne zabezpieczenia. Więcej w treści artykułów....

Wyposażenie

Każdy taki pojazd, aby należycie spełniał swoje funkcje musi być odpowiednio wyposażony. Kluczowe są między innymi odpowiednio dobrane opony, na których spoczywa cały ciężar ładunku. Ich właściwy dobór ma znaczenie nie tylko ze względu na bezpieczeństwo na drodze, ale również z uwagi na możliwość zmniejszenia ilości spalanego paliwa, a tym samym obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu.

Co ciekawego u nas?

Poznamy na czym polega różnica między tymi dwoma rodzajami pojazdów niesilnikowych, a także jakie są najpopularniejsze rodzaje naczep i przyczep wykorzystywane do transportu ładunku. Rodzajów tych jest sporo, a to jakie wykorzystamy rozwiązanie, zależy od różnych czynników, jak na przykład rodzaju przewożonego asortymentu, czy przeznaczenia pojazdu. Przyczepy nie zawsze muszą bowiem służyć tylko i wyłącznie do transportu ładunku, mogą też na przykład spełniać funkcję reklamy czy pełnić rolę lokalu gastronomicznego. Dowiemy się również, dlaczego z kolei jednym z najczęściej wykorzystywanych rodzajów naczep są te niskopodłogowe.

Bezpieczeństwo na drodze

Ciężarówki i tiry w naczepach oraz przyczepach transportują ładunek różnego rodzaju.

Musi być on odpowiednio zabezpieczony.

Z niniejszych artykułów dowiemy się, jakie są podstawy prawidłowego zabezpieczania ładunku, poznamy najpopularniejsze metody jego chronienia, a także dowiemy się, dlaczego pasy mocujące są jednym z najczęściej wybieranych rozwiązań wykorzystywanym do tego celu.